2023 Seminar Nieuwe Stijl

Geplaatst op 02-03-2023

Met goede energie voorwaarts in 2023.

Beste skaters en toegewijde supporters!

Na het plotseling verplicht conformeren aan de regels voortkomend uit de pandemische hectiek in maart 2020, geeft de kalender na drie woelige jaren inmiddels maart 2023 aan. In de tussentijd is er een hoop gebeurd en nog veel meer veranderd.

Na de ontruiming van de Bink in december 2020, het gebruiksklaar maken van de Diep in mei 2021 en de uiteindelijke start in juni 2021, bleken we in december 2021 nog niet helemaal af te zijn van het lockdown syndroom. Desalniettemin hebben we de tijd efficiënt en effectief kunnen besteden. Oude plannen en ideeën zijn herzien, herschreven en/of voorgoed afgeschreven, waardoor er ruimte is ontstaan voor nieuwe input, met verse inzichten.

Hoewel het overkoepelende orgaan Stichting Es Quint, een interessante bescheiden groei heeft doorgemaakt, is er de laatste jaren ook een behoorlijk verloop aan de orde geweest. Daardoor realiseren we ons, dat we aardig wat verse community leden hebben, die niet uit eigen ervaring bekend zijn met de golven die we gecreëerd hebben, in de periode 2012-2020.

Recap.

Vanaf 2014 verzorgde het Es Quint collectief, gemiddeld  drie (!) internationale seminars per jaar. Met wat kleine voorzichtige aanloopjes was de eerste grote  internationale happening een feit in mei 2015, onder de naam ROLL-A-PALOOZA.

Roller skaters van over de hele wereld gaven zich op en kwamen - tot onze stellige verbazing – massaal binnen rollen, om te leren, te delen en anderszins te communiceren zowel on- als wel off-wheels.

Drie tot soms wel vijf dagen lang, leerden mensen uit verschillende werelddelen elkaar kennen, werden er skate contacten aangeboord, persoonlijke vriendschappen geïnitieerd, romantische relaties aangelegd (of omgelegd); eigenlijk voltrok zich alles wat denkbaar is, wanneer gelijkgestemden elkaar treffen en zich gezamenlijk onderdompelen in een veilige setting. Daarna ging iedereen weer huiswaarts met een stukje Es Quint in de rugzak.

Seminars ouwe stijl.

Voor wie het niet heeft meegemaakt; je had er bij moeten zijn. Want foto’s en zelfs video’s geven uiteindelijk toch maar een eendimensionale weergave van hoe het werkelijk was. Verhalen en anekdotes van mensen die het persoonlijk hebben beleefd, maken nog de meeste indruk en zullen zolang ze het zich kunnen herinneren, een belangrijke ondersteuning zijn voor het beschikbare digitale materiaal.

Wie er wel bij was, zal hopelijk begeesterd en met een warm hart terugdenken aan al die magische drie dolle dwaze dagen. Echter zal het inmiddels ook duidelijk zijn dat we de seminars zoals toen niet kunnen voorzetten in de toenmalige opzet. Hier liggen diverse cruciale redenen aan ten grondslag, waarvan ik er voor dit stuk twee benoem:

Het roller skate landschap is de laatste jaren aanzienlijk veranderd en vercommercialiseerd. Het karakter en de rol, omvang, intentie en boodschap van de seminars ouwe stijl, sluiten niet meer aan bij de huidige ontwikkelingen. Hierdoor kan met stelligheid vastgesteld worden, dat het succes van de seminars ouwe stijl, bij lange na niet benaderd zal kunnen worden, laat staan geëvenaard, dan wel overtroffen. Daarnaast is het steeds lastiger geworden om in de agenda geschikte data te prikken, die niet dicht op andere initiatieven en activiteiten zitten of zelfs overlappen, waardoor eventuele bezoekers of geïnteresseerden voor een onhandige keuze komen te staan.  

Seminar Nieuwe Stijl.

Sterk geconcentreerd afschalen, om enerzijds het financiële risico zo laag mogelijk te houden en anderzijds de kwaliteit van het aanbod zo hoog en intens mogelijk; dat is het idee voor de komende periode! De verwachting voor nu is 2 seminars per jaar, in mei en oktober.

De eerste try-out voor het nieuwe model seminar vindt plaats op 5, 6 en 7 mei 2023. De eerste twee dagen van het seminar worden verzorgd op de Diep en zijn alleen toegankelijk voor vooraf geregistreerde bezoekers. Doordat we rekening houden met de beschikbare ruimte op de Diep en de capaciteit van de voorzieningen, zijn deze twee dagen (5 en 6 mei) niet toegankelijk voor esquinters en reguliere bezoekers; ook niet om even te checken, even te kijken, te groeten enz.

De derde dag is een externe outdoor aangelegenheid waar iedereen van harte welkom is. Voor alle vaste Es Quint patrons en kaarthouders is deze dag vrij toegankelijk en hoef je je niet van tevoren te melden of op te geven! Aangezien deze dag vooralsnog een open-air evenement betreft, wordt bij slecht weer de Diep als plan B genoteerd en gelden in dat onfortuinlijke scenario helaas dezelfde regels als voor de eerste twee dagen.

Informatie hierover wordt de komende periode op de Diep gecommuniceerd. Mocht je dus exact van de hoed en de rand en van het wiel en de lager willen weten, dan dus niet zelf wilde aannames doen of gissen, verzinnen en aannemen van derden op fora en in whatsappgroepen, maar direct bij de bron checken!

Deze try-out wordt gerealiseerd in samenspraak met Craig Jiggy uit de UK. Craig is door de jaren heen een regelmatige bezoeker geweest van de hierboven genoemde internationale seminars en een fanatieke uitgesproken supporter van de visie en presentatie van onze activiteiten. Derhalve leek het een uitgelezen kans om met zijn bescheiden achterban deze try-out tot stand te brengen.

De mei periode waarin deze try-out is gepland is al enigszins apart van karakter, want op 4 mei verzorgen we geen reguliere trainingen in verband met de Nationale Dodenherdenking. De dagen daarop aansluitend hadden we reeds uit de planning gehaald, waardoor deze match kon ontstaan. Vanaf maandag 8 mei rolt alles weer zoals gewoonlijk. Dat alles vermeld hebbende, ook altijd goed dus om regelmatig door het rooster heen te gluren, zodat je niet aan de voordeur verrast wordt door (sporadische) wijzigingen en je makkelijker de rest van je leven om het skaten heen kunt plannen! https://www.quadsk8.nl/rooster/

Een dank aan een ieder voor begrip, suggesties en/of input en medewerking op welke manier dan ook!

De volgende link bevat info en updates voor gegadigden van alle toekomstige internationale seminars:

https://www.quadsk8.nl/international/seminars

Check ook het eerder verschenen artikel over de Internationale Seminars voor nog meer context.

Brian B. Kanhai, Soulful Fitness Roller Skate Training.

p.s. Dit stuk is met organische intelligentie gegenereerd. Correcties zijn welkom, suggesties worden met zorg overwogen.

 

Soulful Sunday at the Deep

Deel dit bericht:

The 4 ingredients to optimal flow

Roller skating can look deceivingly easy and effortless, especially when observing controlled and fluent roller skaters gliding and striding through a space in rhythm, or with a designated purpose.

Lees meer

2023 Seminar Nieuwe Stijl

2023 Seminar Nieuwe Stijl - Met goede energie voorwaarts in 2023!

Lees meer
Archief