Vallen of vooral niet vallen, dat is de kunst.

Geplaatst op 10-06-2020

Vallen of vooral niet vallen, dat is de kunst.

Inherent aan roller skate activiteiten is het risico van vallen. Afhankelijk van wat je doet en de snelheid van beweging, zijn er diverse manieren om te vallen met uiteenlopende consequenties; van oppervlakkige schaafwondjes tot gecompliceerde botbreuken.

Voor de meeste ondernemers die op een bepaalde manier rol activiteiten aanbieden, is het een lastig onderwerp en wordt het vaak snel afgedaan met `vallen hoort er nu eenmaal bij, maar met goede bescherming kun je veilig rollen en serieus letsel prima voorkomen`.

Zeer logisch beredeneerd, maar bij het nader ontleden van dat goed bedoeld advies riedeltje kun je ook tot andere conclusies komen. Laten we eens nader inzoomen op de situatie met de volgende drie uitgangspunten:

  1. Roller skaten doe je niet alleen met je roller skates, maar met je hele lijf. Door beoefening wordt het hele lichaam op een coherente manier aangewend om jezelf in beweging te brengen, te manoevreren en tot stilstand te komen.
  2. Bezig zijn met roller skaten en het op de juiste manier aanleren van (voor het lichaam) veilige technieken, betekent focussen op blijven staan en in balans zijn.
  3. Bezig zijn met protectie, betekent bezig zijn met vallen.

Het verschil in mindset tussen punt 2 en 3 maakt een wereld van verschil in het aanleren en de verdere ontwikkeling van roller skate vaardigheden.

Hoort vallen er dan ook niet gewoon bij?

Vallen is  zoals gezegd een risico, maar het hoort er niet bij. Net zo min als dat vallen van je fiets normaal is. Op een door jezelf in beweging gebrachte constructie leer je je evenwicht bewaren en alle bijbehorende vaardigheden om veilig door het verkeer te kunnen fietsen. Balanceren op een bewegende fiets gaat makkelijker dan op een stilstaande fiets. Je leert gedoseerd de remmen te gebruiken en te timen wanneer je een voet aan de grond zet om volledig stil te staan. Vallen is altijd een risico.

Echter, na verloop van tijd zijn de vaardigheden zo geconditioneerd, dat je alles automatisch doet. Je bent vooral bezig met waar je heen gaat en geen seconde met vallen of het risico daarop. Want hoe vaak stap je werkelijk nog op de fiets met de gedachte ` Ojee, als ik maar niet val vandaag?!`. Zo goed als nooit, is hoogstwaarschijnlijk een redelijke aanname.

Wanneer je tijdens het fietsen onverhoopt je balans verliest (tramrails, plotseling ontwijken etc), dan knijp je niet direct in je remmen. Nee, je blijft sturen en soms zwaai je met je benen bij, om weer in balans te komen. Vervolgens fiets je door of je remt een stukje verder af tot stilstand, om van de schrik bij te komen.

Op acht wielen werkt het precies zo. Bij roller skaten gaat het om in balans blijven. Zodra er een balansverstoring optreedt, probeer je dat op te lossen door te blijven manoevreren. Hoe meer ervaring je hebt (training), hoe sneller je reageert, hoe makkelijker het wordt, hoe minder vaak het gebeurt.

Vallen in horizontale of verticale richting.

Er zijn grofweg twee situaties die allebei verschillend zijn van invloed op de manier van vallen en de daarop volgende blessure consequenties. De eerste is in beweging voor- of achterwaarts in variabele snelheden. Wanneer je dan volledig ten val komt, dan glij of hobbel je nog even door, afhankelijk van de rolsnelheid die je had, kort voor je val. De gegenereerde bewegingsenergie gaat met de rolrichting mee. Als je niet ergens tegenaan bent geknald, dan schuif je door tot stilstand en resulteert zo`n sitatie meestal in schaafwonden en wat blauw beurse plekken hier en daar. Botbreuken komen weinig voor in deze situatie.

Een tweede situatie lijkt in de eerste instantie heel onschuldig, maar is veel voorkomend en kan de meest vervelende gevolgen hebben. Namelijk  vanuit complete stilstand, in een keer voorover of achterover kukelen.  Meestal gebeurt het geheel onverwachts, waardoor er een schrikreactie optreedt. Deze reactie behelst een potentieel desastreus component: de arm-strek reflex.

 

Arm-strek-reflex

Als voorbeeld nemen we de achterwaartse val, want die komt verreweg het meeste voor en levert ook het meeste risico op.

Dus, vanuit stilstand ineens achterover en dan onderuit. Hier kunnen verschillende redenenen voor zijn, zoals skates pal naast elkaar, gewicht net even niet goed verdeeld of een piepklein steentje dat net een van de achterste wielen blokkeert. Het kan de beste overkomen en er is geen houden aan.

Een hand gaat naar beneden met gestrekte arm, om de klap en daarmee het lichaam op te vangen. Daar het brein gericht is op absolute bescherming van gevaar, is deze reflex een volstrekt logische reactie. De hand en vervolgens de gehele ledemaat is de eerste buffer om het lichaam te beschermen tegen beschadiging en dan met name de torso, waarin zich alle vitale organen bevinden.

De hand komt op de grond (meestal in dorsaalflexie stand), waarna de kracht van inslag direct teruggekaatst wordt. Alles wat op de kaatslijn (in de illustratie fractuurlijn) zit, absorbeert die terugslag. Daar de pols en onderarm het dichtste bij zijn, treden hier doorgaans de meeste fracturen op. Werkt de terugslag verder door, dan zijn blessures in bovenarm, schouder, nek en ruggebied  niet ongewoon.

 

Valbescherming.

Wanneer je roller skate avontuur zeer spontaan en sporadisch is en beperkt blijft tot af en toe een rondje bos of polder met mooi weer, dan is er zeker wat te zeggen voor knie- en elleboogbeschermers en eventueel hoofdbescherming. Aan ongeoefende enthousiastelingen is dat absoluut een goede suggestie. Let wel, het is enkel ter minimale bescherming en verbetert dus niet je rolvaardigheid! Waar je in praktische zin verder niks aan hebt, maar wat wel een bij effect kan zijn, is dat de genoemde bescherming je een geruster/ veiliger gevoel kan geven. 

 

Polsbescherming, zin of onzin?

Een duidelijke functie van de meeste modellen polsbeschermers, is dat ze zouden dienen ter preventie van polsbreuken. Er wordt ook nogal wat geclaimd op dat gebied door fabrikanten en verkopers en ook van gebruikers komen goede verhalen: “Ben wel eens gevallen ja, maar ik had gelukkig mijn polsbeschermers aan, dus niks gebroken.”

Er zijn momenteel veel verschillende typen polsbeschermers op de markt voor uiteenlopende sporten. Van ijsschaatsen en snowboarden, tot aan motorrijden. Hoe hoger het risico (snelheid, variabele omgevingsfactoren) hoe groter de kans op blessures. De juiste bescherming voor de betreffende sportbeoefening is altijd verstandig.

Terug naar het roller skaten. Daar gaat het dus niet zozeer om grote snelheden, maar vooral om de onverwachte balansverstoringen en valsituaties in verticale richting.

Ten aanzien van het effect van polsbeschermers, een duidelijke check: Als je je polsbeschermers om hebt en je kunt nog steeds je handen bewegen en je polsen draaien, dan kun je ze ook breken. Dus ben je wel eens gevallen met polsbeschermers om met twijfelachtig beschermeffect, dan heb je naar alle waarschijnlijkheid vooral geluk gehad met de kracht en manier van inslag.

Voor de doorzetters die denken : “Ja, maar ik blijf ze voor de zekerheid toch maar omdoen, want ik wil echt niks breken”, zijn er onderzoeksresultaten beschikbaar, betreffende het effect en de functionaliteit van diverse typen polsbeschermers. Niet geheel verrassend, blijken veel polsbeschermers bedoeld voor ijsschaatsen, roller-, en inline skaten,  meestal alleen afdoende om schaafwonden aan de handen te voorkomen bij valpartijen zoals in eerder beschreven situatie 1 (horizontale schuivers).

In een verticale valsituatie met de beruchte arm-strek-reflex, bieden de meeste polsbeschermers weinig soelaas. Sterker nog, het blijkt dat het type polsbeschermers met een (te) korte spalk een eventuele polsbreuk kan verergeren! Wordt de kracht van impact door het ontwerp/constructie van de beschermer voorbij de pols geleid, dan wordt het probleem verder op de fractuurlijn geschoven en zijn bijvoorbeeld  onderarm en elleboog sterke kandidaten voor al dan niet complexe fracturen. Een fanatieke inslag laat in deze valsituatie de schouder vaak ook niet zonder aandenken (SLAP leasie).

Bescherming is dus altijd een goede suggestie in situaties waarin het gaat om snelheid (kans op schuivers) en het kunnen anticiperen op je val. Verder is de kracht en hoek van inslag zeer bepalend voor het ontstaan en de mate van blessure. Dat het dragen van polsbeschermers per definitie fracturen voorkomt, is onwaar en als advies dus op z`n minst twijfelachtig.

 

Voorkomen is leuker dan breken.

Er is maar een manier om het risico van vallen en blessures zo klein mogelijk te houden. En dat is trainen. Ja, een enorme dooddoener, maar toch echt de enige effectieve manier. Trainen, oefenen en ervaring opdoen.

Daarmee ook aangevend dat zoiets ogenschijnlijk simpels en alledaags als roller skaten, niet licht opgevat of onderschat zou moeten worden.

Onder goede begeleiding en instructie leer je balanstechnieken en beweginsgpatronen, om je brein te conditioneren en je hele lichaam onder controle te brengen. Door ervaring leer je balansverstoring te compenseren en op den duur zelfs tijdig te anticiperen en te voorkomen.

Technieken om je val te breken op roller skates zijn niet reëel en soortgelijke technieken zoals bijvoorbeeld  in de judosport, zijn nauwelijks toepasbaar, vanwege de combinatie van rolcomponent en verticale valrichting.

Wel is het prima mogelijk om de arm-strek-reflex af te leren of in ieder geval in volle glorie te minimaliseren. Uiteraard ook weer door gedegen oefening en met name training off-wheels.

Leren blijven staan is dus de beste oplossing en dat is uitstekend te trainen. Je brein wordt voorbereid op maximale focus om binnen de marges van balans te blijven en te herstellen wanneer nodig. Door intensieve wekelijkse training, is het heel goed mogelijk om in gemiddeld 12 tot 14 weken een significante verbetering in balansbeleving en reflexcontrole te realiseren.

Voor heel incidenteel een keertje rondje bos,tochtje door de polder of bezoek aan een skate event lijkt het misschien overdreven om je daar eerst met twaalf weken training op voor te bereiden. Maar minimale voorbereiding met het aannemen van basis instructies en tips is wel zo verstandig. Want wanneer je jezelf niet onder controle hebt, ben je uiteindelijk niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook voor je omgeving!

 

Brian B. Kanhai.

Hoofdtrainer Soulful Fitness Roller Skate Training, Es Quint Foundation.

 

Onderzoeken en referenties.

Veruit de meeste onderzoeken zijn gerelateerd aan de snowboard sport, waarin snelheid en variabele omgevingsfactoren van grote invloed zijn op de aard van voorkomende letsels. Echter, de incidenten waarbij letsel onstaat door valpartijen waarin de arm-strek reflex een belangrijke rol speelt, zijn vergelijkbaar met valsituaties zoals die met roller skates voorkomen.

1. ABC of Snowboarding (2012) Snowboarding injuries: wrist fractures. Internet, ABC of Snowboarding, 22 Jun 2012 
2. Van Tilburg C (2000) In-area and backcountry snowboarding: medical and safety aspects. Wilderness Environ Med 11:102– 108 
3. Dann K, Kristen KH, Knoeringer M, Boldrino C, Nehrer S (2005) Snowboarden: Geschichte - Verletzungen - Risiken - Materialneuigkeiten - Wettkampfbetreuung - Pra¨vention. Der Orthopa¨de 34:433–440 
4. Snowboarding history/Origin of snowboard (2012) Internet, ABC of Snowboarding, 22 June 2012 
5. Dann K, Kristen K-H, Ring G (1995) Snowboarden: Geschichte, Ausru¨stung, Verletzungen. Schulung und gutes Material beugen Verletzungen vor. TW Sport und Medizin 7:21–27 
6. Dann K (2011) Snowboarding. In: Engelhardt M, Dorr A (eds) Sports orthopaedics. Elsevier, Official Manual of GOTS, pp 637–645 
7. Russell K, Hagel B, Goulet C (2010) Snowboarding. In: Caine DJ, Harmer PA, Schiff MA (eds) Epidemiology of injuries in Olympic Sports. Blackwell Publishing, Oxford, pp 447–472 
8. Hasler RM, Berov S, Benneker L et al (2010) Are there risk factors for snowboard injuries? A case-control multicentre study of 559 snowboarders. Br J Sports Med 44:816–821 
9. Kusche H, Gutsfeld P, Bu¨hren V (2010) Snowboarden. Sport- Orthopa¨die - Sport-Traumatologie 26:178–181 
10. Canadian Ski Council (2009–2010) Canadian skier and snowboarder facts and stats, 2010. Canadian Ski Council, Collingwood 11. Snowsports Industries America—SIA research (2011) SIA snow sports market, intelligent report. 2011. Snowsports Industries America, McLean, VA, USA 12. Bianchi G, Michel FI, Bru¨gger O (2012) The use of wrist guards by snowboarders in Switzerland. J ASTM Intl 19(STP 1553): 38–53 13. Lamprecht M, Fischer A, Stamm H (2009) Sport Schweiz 2008: Das Sportverhalten der Schweizer Bevo¨lkerung. Observatorium Sport und Bewegung Schweiz, 1–43. 2008. Magglingen, Bundesamt fu¨r Sport BASPO 14. Lamprecht M, Fischer A, Stamm H (2008) Sport Schweiz 2008: Kinder- und Jugendbericht. Bundesamt fu¨r Sport BASPO, Magglingen, pp 1–55 15. Lamprecht M, Fischer A, Stamm H (2009) Sport Schweiz 2008: Factsheets Sportarten. Observatorium Sport und Bewegung Schweiz, pp 1–51. Magglingen, Bundesamt fu¨r Sport BASPO 16. Ladner B (2012) Stabilita¨t pra¨gt die Sportlandschaft. Schweizer Sport & Mode 3 17. Boldrino C (1998) Snowboardunfa¨lle in O¨ sterreich: eine empirische Studie zur Analyse von Risikofaktoren beim Snowboarden. PhD Thesis. Wien, Universita¨t Wien 18. Hagel BE, Goulet C, Platt RW, Pless IB (2004) Injuries among skiers and snowboarders in Quebec. Epidemiology 15:279–286 19. Russell K, Hagel B, Francescutti LH (2007) The effect of wrist guards on wrist and arm injuries among snowboarders: a systematic review. Clin J Sport Med 17:145–150 20. Sasaki K, Takagi M, Ida H, Yamakawa M, Ogino T (1999) Severity of upper limb injuries in snowboarding. Arch Orthop Trauma Surg 119:292–295 21. Kim S, Lee SK (2011) Snowboard wrist guards-use, efficacy, and design: a systematic review. Bull NYU Hospital Joint Dis 69:149–157 22. Abu-Laban RB (1991) Snowboarding injuries: an analysis and comparison with alpine skiing injuries. Can Med Assoc J 145:1097–1103 23. Bladin C, McCrory P (1995) Snowboarding injuries: an overview. Sports Med 19:358–364 24. Ganong RB, Heneveld EH, Beranek SR, Fry P (1992) Snowboarding injuries: a report on 415 patients. Phys Sportsmed 20:114–122

 

25. Hagel BE, Pless IB, Goulet C (2005) The effect of wrist guard use on upper-extremity injuries in snowboarders. Am J Epidemiol 162:149–156 26. Idzikowski JR, Janes PC, Abbott PJ (2000) Upper extremity snowboarding injuries: ten-year results from the Colorado snowboard injury survey. Am J Sports Med 28:825–832 27. Machold W, Kwasny O, Eisenhardt P et al (2002) Reduction of severe wrist injuries in snowboarding by an optimized wrist protection device: a prospective randomized trial. J Trauma 52:517–520 28. Pigozzi F, Santori N, Di Salvo V, Parisi A, Di Luigi L (1997) Snowboard traumatology an epidemiological study. Orthopedics 20:505–509 29. MacDermid JC (2008) Do wrist guards decrease injuries among snowboarders? Clin J Sport Med 18:178–179 30. Schmitt K-U, Staudigl F, Michel FI (2011) Characterizing the performance of snowboard wrist protectors. In: Scher I, Greenwald R (ed) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts. 1 May 2011 31. O’Neill DF (2003) Wrist injuries in guarded versus unguarded first time snowboarders. Clin Orthop Relat Res 409:91–95 32. Ronning R, Ronning I, Gerner T, Engebretsen L (2001) The efficacy of wrist protectors in preventing snowboarding injuries. Am J Sports Med 29:581–585 33. Schmitt K-U, Michel FI, Staudigl F (2011) Analysing the impact behaviour of recent snowboarding wrist protectors. IRCOBI Conference 2011, pp 51–61, Krakow 34. Staudigl F, Michel FI, Schmitt K-U (2011) Strategic considerations towards a standard for snowboard wrist protectors. In: Scher I, Greenwald, R (eds) 19th International Congress on Ski Trauma and Skiing Safety. Book of Abstracts. 2011. 1 May 2011 35. Bianchi G, Michel FI, Bru¨gger O (2011) The use of wrist protection amongst snowboarders. In: Scher I, Greenwald R (eds) Book of abstracts of the 19th international congress on ski trauma and skiing safety. International Society for Skiing Safety, Keystone 36. Binet MH (2008) Snowboards, wristguards, terrain parks and avoiding injury. British Association of Sport and Excercise Medicine BASEM Spring Meeting, 6 April 2008 37. Binet MH, Laporte JD, Lamy D (2008) Prevention of snowboarding wrist injuries for teenagers. Poster pra¨sentiert am: 2nd European conference on injury prevention and safety promotion. Making Europe a safer place, 9 Oct 2008 38. ISSS—International Society for Skiing Safety (2012) About the ISSS. Internet 2012. ISSS: International Society for Skiing Safety, 29 Jun 2012 39. Pirie T (2007) Snowboarders attending a ski field medical clinic with and without wrist guards: the rate and types of wrist injury seen in these groups. 17th International Symposium on Ski Trauma and Skiing Safety. Abstract Book, 13 May 2007 40. Schmitt KU, Wider D, Michel FI, Bruegger O, Gerber H, Denoth J (2012) Characterizing the mechanical parameters of forward and backward falls as experienced in snowboarding. Sports Biomechanics 11:57–72 41. International Organisation for Standardization (2006) Alpine ski-boots: requirements and test methods; ISO 5355: 2006. ISO ISO 5355: 2006. International Organisation for Standardization, Geneva 42. American Society for Testing and Materials (2002) Standard specification for helmets used for recreational snow sports; ASTM: F 2040-02. ASTM: F 2040-02. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken 43. American Society for Testing and Materials (2003) Standard test methods for equipment and procedures used in evaluating the performance characteristics of protective headgear; ASTM: F 1446-03. ASTM: F 1446-03. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken 44. Canadian Standards Association (CSA) (2008) Recreational alpine skiing and snowboarding helmets: CAN/CSA-Z263.1-08. Canadian Standards Association (CSA), Mississauga, ON 45. European Committee for Standardization (2007) Helmets for alpine skiers and snowboarders; EN 1077: 2007. EN 1077: 2007. European Committee for Standardization, Brussels 46. Hayes JR, Groner JI (2008) The increasing incidence of snowboard- related trauma. J Pediatr Surg 43:928–930 47. Hagel BE (2005) Skiing and snowboarding injuries. Med Sport Sci 48:74–119 48. Bladin C, McCrory P, Pogorzelski A (2004) Snowboarding injuries: current trends and future directions. Sports Med 34:133–139 49. Dohjima T, Sumi Y, Ohno T, Sumi H, Shimizu K (2001) The danger of snowboarding: a 9-year prospective comparison of snowboarding and skiing injuries. Acta Orthopaedica Scandinavia 44:436–439 50. Matsumoto K, Miyamoto K, Sumi H, Sumi Y, Shimizu K (2002) Upper Extremity Injuries in Snowboarding and Skiing: a Comparative Study. Clin J Sports Med 12:354–359 51. Matsumoto K, Sumi H, Sumi Y, Shimizu K (2004) Wrist fractures from snowboarding: a prospective study for 3 seasons from 1998 to 2001. Clin J Sport Med 14:64–71 52. Endres NK, Johnson RJ, Kim S, Ettlinger CF, Shealy JE (2007) Epidemiology of snowboarding and skiing injuries. In: Anonymous 17th international symposium on ski trauma and skiing safety, Abstract Book. Aviemore, Scotland 53. Kim S, Endres NK, Johnson RJ, Ettlinger CF, Shealy JE (2012) Snowboarding injuries: trends over time and comparisons with alpine skiing injuries. Am J Sports Med 40:770–776 54. Mu¨ller R, Bru¨gger O, Mathys R, Stuessi E (2000) Snowboarding accidents. Sportverletz Sportschaden 14:121–127 55. Torjussen J, Bahr R (2005) Injuries among competitive snowboarders at the national elite level. Am J Sports Med 33:370–377 56. Sasaki K, Takagi M, Kiyoshige Y, Ogino T (1999) Snowboarder’s wrist: Its severity compared with alpine skiing. J Trauma 46:1059–1061 57. Dickson TJ (2009) Risk factors in snowboarder’s wrist fractures. In: Senner V, Fastenbauer V, Bo¨hm H (eds) Proceedings of the 18th congress of the international society for skiing safety (ISSS). Technical University of Munich, Department of Sport Equipment and Materials, Garmisch-Partenkirchen, p 13 58. Dickson TJ, Trathen S (2011) Upper limb injuries in skiers and snowboarders. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety. Book of Abstracts. 1 May 2011 59. Ashby K, Cassell E (2007) Injury in snow and ice sports. Hazard 66:1–19 60. Stine HA (2012) Growth Plate Fractures, 7 Feb 2007 61. Brown JH, DeLuca SA (1992) Growth plate injuries: salter- Harris classification. Am Fam Physician 46:1180–1184 62. Caine D, DiFiori J, Maffulli N (2006) Physeal injuries in children’s and youth sports: reasons for concern? Br J Sports Med 40:749–760 63. Henrie M, Thiese M, Chen Q, Powell A, Gee C, Willick S (2011) Descriptive epidemiology of wrist and hand injuries among skiers and snowboarders. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts, 1 May 2011 64. Russell K, Meeuwisse W, Nettel-Aguirre A, et al (2013) Characteristics of injuries sustained by snowboarders in a terrain park. Clin J Sport Med [Epub ahead of print]

65. Brooks MA, Evans MD, Rivara FP (2010) Evaluation of skiing and snowboarding injuries sustained in terrain parks versus traditional slopes. Inj Prev 16:119–122 66. Goulet C, Hagel B, Hamel D, Legare G (2007) Risk factors associated with serious ski patrol-reported injuries sustained by skiers and snowboarders in snow-parks and on other slopes. Can J Public Health 98:402–406 67. Moffat C, McIntosh S, Bringhurst J, Danenhauer K, Gilmore N, Hopkins CL (2009) Terrain park injuries. West J Emerg Med 10:257–262 68. Henrie M, Petron D, Chen Q, Powell A, Shaskey D, Willick S (2011) Comparison of ski and snowboard injuries that occur inside versus outside terrain parks. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts, 1 May 2011 69. Machold W, Kwasny O, Ga¨ssler P et al (2000) Risk of injury through snowboarding. J Trauma 48:1109–1114 70. Mu¨ller R, Bru¨gger O, Mathys R, Stu¨ssi E (2000) Snowboardunfa ¨lle. Sportverletz Sportschaden 4:121–127 71. Drkulec JA, Letts M (2001) Snowboarding injuries in children. Can J Surg 44:435–439 72. Slaney GM, Finn JC, Cook A, Weinstein P (2008) Wrist guards and wrist and elbow injury in snowboarders. Med J Aust 189:412 73. Made C, Elmquist L-G (1996) Downhill Skiing Injuries in Lapland, Schweden: a survey including alcohol monitoring and one year fellow-up. In: Mote CD, Johnson RJ, Hauser W, Schaff PS (eds) Sking trauma and safety: tenth volume, ASTM STP 1289. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, pp 98–103 74. Binet MH, Wadsworth P, Rowlands A (2011) Prospective study to compare efficacy of different designs of wrist protection for snowboarders. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts, 1 May 2011 75. Kroncke EL, Niedfeldt MW, Young CC (2008) Use of protective equipment by adolescents in inline skating, skateboarding, and snowboarding. Clin J Sport Med 18:38–43 76. Dickson TJ, Terwiel FA (2011) Snowboarding injuries in Australia: investigating risk factors in wrist fractures to enhance injury prevention strategies. Wilderness Environ Med 22:228– 235 77. Fuchs B, Gmu¨nder C, Bru¨gger O, Cavegn M, Walter M (2011) Personal protective gear in snow sport. Wearer behaviour and reasons for wearing. 16th International Symposium on Ski Trauma and Skiing Safety: abstract book, 26, 2005 78. Dickson TJ, Waddington G, Trathen S (2010) Upper limb injuries and protective equipment usage: a snapshot from australia. In: Mu¨ller E, Lindinger S, Sto¨ggl T, Pfusterschmied J (eds) Science and skiing V: book of abstracts. Department of Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg, Salzburg, Austria, p 13 79. Langran M, Selvaraj S (2002) Snow sports injuries in Scotland: a case-control study. Br J Sports Med 36:135–140 80. Made C, Elmqvist LG (2004) A 10-year study of snowboard injuries in Lapland Sweden. Scand J Med Sci Sports 14:128–133 81. Engel N, Langran M (2011) Implications of wrist guard use on wrist injuries in paediatric snowboarders: a retrospective cohort study. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts, 1 May 201 82. Swiss Council for Accident Prevention (bfu) (2010) bfu-survey: use of protective equipment in skiing and snowboarding. bfu - Swiss Council for Accident Prevention, Berne, 10 April 2012 83. Swiss Council for Accident Prevention (bfu) (2012) STATUS 2012: statistics on non-occupational accidents and the level of safety in Switzerland, Road traffic, sports, home and leisure. Berne, bfu 84. Chow TK, Corbett SW, Farstad DJ (1996) Spectrum of injuries from snowboarding. J Trauma 41:321–325 85. Fischler L, Ro¨thlisberger M (1996) Ski- und Snowboardunfa¨lle im Vergleich: ein aktueller U¨ berblick aus dem Skigebiet von Arosa (1988/89 bis 1994/95). Schweizerische Rundschau fu¨r Medizin 85:777–782 86. European Committee for Standardization (2003) Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment, Requirements and test methods; EN 14120:2003 ? A1. EN 14120:2003 ? A1. 2007. European Committee for Standardization, Brussels 87. Greenwald R, Calabro S, Thomas N, Michel FI (2011) An instrumented glove to measure wrist biomechanics during snowboard falls. In: Scher I, Greenwald R (eds) 19th International congress on ski trauma and skiing safety, book of abstracts, 1 May 2011 88. Greenwald RM, Simpson FH, Michel FI (2013) Wrist biomechanics during snowboard falls. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology (accepted) 89. Greenwald RM, Janes PC, Swanson SC, McDonald TR (1998) Dynamic impact response of human cadaveric forearms using a wrist brace. Am J Sports Med 26:825–830 90. Mu¨ller I, Vogiatzis M, Wiese K et al (2003) Biomechanische Untersuchung zur Effektivita¨t von Handgelenkprotektoren fu¨r das Inline-Skating. Sportverletz Sportschaden 17:80–83 91. European Committee for Standardization (2002) Protective gloves for professional motorcycle riders: requirements and test methods; EN 13594:2002. EN 13594:2002. European Committee for Standardization, Brussels 92. European Committee for Standardization (1997) Motorcyclist’s protective clothing against mechanical impact—Part 1: Requirements and test methods for impact protectors; EN 1621-1:1997. EN 1621-1:1997. European Committee for Standardization, Brussels 93. European Committee for Standardization (2009) Protective gloves—general requirements and test methods; EN 420:2003 ? A1. EN 420:2003 ? A1. European Committee for Standardization, Brussels 94. European Committee for Standardization (2011) Protective clothing—Gloves with protective effect for association football goal keepers; EN 16027. EN 16027. European Committee for Standardization, Brussels 95. Anonymous (1989) Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten fu¨r perso¨nliche Schutzausru¨stungen (89/686/EWG). Amtsblatt der Europa¨ischen Gemeinschaften Nr. L 399/18 96. Campell LR (1995) Snowboardunfa¨lle: Multizentrische schweizerische Snowboardstudie 1992/93. bfu-Report 29. Schweizerische Beratungsstelle fu¨ r Unfallverhu¨tung, Bern 97. Dann K, Kristen K-H, Ring G (1995) U¨ ber den Wandel des Verletzungsmusters beim Snowboarden in Abha¨ngigkeit vom Fahrko¨nnen. Sport-Orthopa¨die - Sport-Traumatologie 11:235–240 98. Davidson TM, Laliotis AT (1996) Alpine skiing injuries: a nineyear study. Western J Med 164:310–314 99. Ferrera PC, McKenna DP, Gilman EA (1999) Injury patterns with snowboarding. Am J Sports Med 17:575–577 100. Davidson TM, Laliotis AT (1996) Snowboarding injuries: a four-year study with comparison with alpine ski injuries. Western J Med 164:231–237 101. Machold W, Kolonja A, Kwasny O, Fuchs M (1999) Verletzungsrisiken beim Snowboarden. Sportverletz Sportschaden 13:1–7 102. Deady LH, Salonen D (2010) Skiing and snowboarding injuries: a review with a focus on mechanism of injury. Radiol Clin North Am 48:1113–1124 103. Whiting WC, Zernicke RF (2008) Biomechanics of musculoskeletal injury, 2nd edn. Human Kinetics, Champaign 104. Moore MS, Popovic NA, Daniel JN, Boyea SR, Polly DW (1997) The effect of wrist brace on injury patterns in experimentally produced distal radial fractures in a cadaveric model. Am J Sports Med 25:394–401 105. Moore DC, Staebler MP, Greenwald RM, Akelman E, Weiss AC (2000) Wrist guards reduce impact-generated bone strain in the distal radius. Poster presented at, 46th Annual Meeting, Orthopedic Research Society, March 12–15, 2000, Orlando, FL 106. Lewis LM, West OC, Standeven J, Jarvis H (1997) Do wrist guards protect against fractures? Ann Emerg Med 20:766–769 107. Kim KJ, Alian AM, Morris WS, Lee YH (2006) Shock attenuation of various protective devices for prevention of fall-related injuries of the forearm/hand complex. Am J Sports Med 34:637–643 108. Staebler MP, Moore DC, Akelman E, Weiss APC, Fadale PD, Crisco JJ (1999) The effect of wrist guards on bone strain in the distal forearm. Am J Sports Med 27:500–506 109. Chiu J, Robinovitch SN (1998) Prediction of upper extremity impact forces during falls on the outstretched hand. J Biomech 31:1169–1176 110. DeGoede KM, shton-Miller JA, Schultz AB, Alexander NB (2002) Biomechanical factors affecting the peak hand reaction force during the bimanual arrest of a moving mass. J Biomech Eng 124:107–112 111. DeGoede KM, shton-Miller JA (2002) Fall arrest strategy affects peak hand impact force in a forward fall. J Biomech 35:843–848 112. Lo J, McCabe GN, DeGoede KM, Okuizumi H, Ashton-Miller JA (2003) On reducing hand impact force in forward falls: results of a brief intervention in young males. Clin Biomech (Bristol, Avon) 18:730–736 113. Burkhart TA, Andrews DM (2010) The effectiveness of wrist guards for reducing wrist and elbow accelerations resulting from simulated forward falls. J Appl Biomech 26:281–289 114. Choi WJ, Robinovitch SN (2011) Pressure distribution over the palm region during forward falls on the outstretched hands. J Biomech 44:532–539 115. Hwang IK, Kim KJ, Kaufman KR, Cooney WP, An KN (2006) Biomechanical efficiency of wrist guards as a shock isolator. J Biomech Eng 128:229–234 116. Hwang IK, Kim KJ (2004) Shock-absorbing effects of various padding conditions in improving efficacy of wrist guards. J Sports Sci Med 3:23–29 117. Tan JS, Eng JJ, Robinovitch SN, Warnick B (2006) Wrist impact velocities are smaller in forward falls than backward falls from standing. J Biomech 39:1804–1811 118. American Academy of Orthopaedic Surgeons (1965) Joint motion: method of measuring and recording. American Academy of Orthopaedic Surgeons, Chicago 119. Behnke RS (2012) Kinetic anatomy, 3rd edn. Human Kinetics, Champaign 120. Boone DC, Azen SP (1979) Normal range of motion of joints in male subjects. J Bone Joint Surg Am 61:756–759 121. Brumfield RH Jr, Nickel VL, Nickel E (1966) Joint motion in wrist flexion and extension. South Med J 59:909–910 122. Rettig AC (1998) Elbow, forearm and wrist injuries in the athlete. Sports Med 25:115–130 123. Ryu JY, Cooney WP III, Askew LJ, An KN, Chao EY (1991) Functional ranges of motion of the wrist joint. J Hand Surg Am 16:409–419 124. Werner SL, Plancher KD (1998) Biomechanics of wrist injuries in sports. Clin Sports Med 17:407–420 125. International Society for Skiing Safety (2012) 20th Congress of the International Society for Skiing Safety, Internet. International Society for Skiing Safety, 26 Sept 2012.

Deel dit bericht:

Moving from drill to skill

Moving from drill to skill. The primary way and focus within the Soulful Fitness Roller Skate Training system, is the dilige...

Lees meer

The 4 ingredients to optimal flow

Roller skating can look deceivingly easy and effortless, especially when observing controlled and fluent roller skaters gliding and striding through a space in rhythm, or with a designated purpose.

Lees meer
Archief