Soulful Fitness Roller Skate Training - een korte beschrijving

Geplaatst op 12-05-2020

Soulful Fitness.

Proprioceptieve reflex -en balanstraining.


Soulful fitness is een veelzijdige trainingsmethodiek, waarin roller skates een kernrol vervullen. De mate van instabiliteit en de natuurlijke neiging van zelfbehoud blijken garant te zijn, voor een zeer steile leercurve en een uitdagende vorm om met het hele lichaam bezig te zijn. Basale principes vanuit de trainingsleer, biomechanica en relevante neuropsychologische aspecten, zijn prominent in het programma geïntegreerd. Zodoende is er na jaren van ontwikkeling een hoogwaardige mixtuur ontstaan, die de basis vormt voor een systematische training van totale lichaamsbeheersing.

Positiezin.

In het hele lichaam zijn zogenoemde proprioceptoren `ingebouwd`. Deze sensoren geven informatie aan de hersenen door, over de houding van het lichaam en de stand van bepaalde lichaamsdelen. Deze informatie wordt vervolgens verder verwerkt bij onder andere het waarborgen van balans en het bepalen van de positie in de ruimte waarin men zich begeeft. Soulful Fitness Training stimuleert de proprioceptoren op een ongekend en uitdagend hoog niveau. Algemeen bekende trainingsvormen en oefeningen gebaseerd op duur, kracht en interval, zijn vaste onderdelen in een continue veranderende variatie, zowel on- als off-wheels. Veel oefeningen zullen herkenbaar zijn vanuit de reguliere aerobic en fitness cultuur. De basis van de reflex -en sensitiviteitsmodules zijn direct ontleend aan de principes van specifieke (Oosterse) verdedigingssystemen. De verhoogde instabiliteitsfactor door de toepassing van roller skates, geeft echter de extra dimensie in beleving en moeilijkheidsgraad.

 

Basiskracht - gemiddeld dagelijkse belastbaarheidsniveau.

De mate en kwaliteit van ons dagelijks functioneren is voor het grootste deel afhankelijk van het gemiddelde belastbaarheidsniveau, oftewel onze algehele lichamelijke conditie. Hoe hoger het niveau, hoe beter de conditie, hoe sneller men geneigd is om dagelijks belangrijke beslissingen te nemen, die het belastbaarheidsniveau op peil houden of zelfs verhogen. Men kiest bijvoorbeeld eerder voor de trap of de fiets en de drempel om regelmatig sportieve activiteiten te ontplooien, is een stuk lager.

Soulful Fitness heeft direct grote impact op de dagelijkse basiskracht.

Van balans naar dans.

Training van balans, uithoudingsvermogen en spierkracht is dus uitstekend voor de conditie. Een zeer bijzonder aspect van het Soulful Fitness concept is de toepassing van ritmiek. Hoewel Soulful Fitness en Rhythm Skating als twee afzonderlijke disciplines beschouwd worden, kunnen ze evenwel heel erg goed in elkaars verlengde beoefend worden. Zodoende wordt de cross-over door beoefenaars als een vrij logische trend ervaren.

Veiligheid.

Instabiliteit door balanceren en verplaatsen op wielen brengt direct een logische drempel met zich mee: vallen en dan vooral de angst om te vallen. Het idee dat je ieder moment zou kunnen vallen met alle mogelijke gevolgen van dien, kost enorm veel energie en aandacht bij de beoefening van roller skate activiteiten. De angstfactor wordt vaak mede bepaald door eerdere ervaringen met vallen. Ook kunnen oude of actuele blessures een gevoel van bewegingsbeperking geven.

Over het algemeen is het echter zo, dat men simpelweg niet of nauwelijks gewend is, om op zo`n hoog niveau uitgedaagd te worden in balans en coordinatie.

Door het (grotendeels) wegnemen van de angstfactor blijft er heel veel energie over die ten goede komt aan het verloop en resultaat van de training. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het dragen van beschermmateriaal. Echter zijn de Soulful Fitness oefeningen zodanig opgebouwd en samengesteld, dat de kans op vallen zeer gering is. Daarnaast wordt door de inzet van specifieke hulpmiddelen, het valpercentage tijdens een trainingssessie geheel tot nul gereduceerd. Inmiddels is ook gebleken dat zeer geoefende skaters, door het structurele en effectieve karakter van Soulful Fitness, op alle fronten hun prestaties verbeteren en zich op gemotiveerde wijze kunnen blijven ontwikkelen.

De vier basisprincipes van het trainingssysteem zijn een leidraad voor alle beoefenaars van elk niveau.

Challenge Your Balance

Control Your Roll

Improve Your Move

Flow Motion

Aan de hand van deze principes kan iedereen het Soulful Fitness systeem of componenten daarvan, op een veilige en effectieve manier trainen. Verworven vaardigheden en een verbeterde algehele conditie kunnen ten goede komen aan andere sportbeoefeningen en/of aan het dagelijks welzijn.

 

Uniek trainingsprogramma.

Niet alleen in Nederland blijkt het Soulful Fitness programma een uniek trainingssysteem. Tot nog toe is nergens ter wereld zo ingezoomd op het concept van roller skates als trainingsdiscipline en attribuut. Het programma ontwikkeld door Quadsk8  en momenteel uitgerold door Stichting Es Quint, wordt door vooraanstaande roller skaters in de wereld, bejubeld en ondersteund. Sinds september 2014 wordt het complete Soulful Fitness curriculum onderricht in een volledig geoutilleerde trainingsruimte op het hoofdkwartier in Den Haag.

Voor meer informatie over het Soulful Fitness Systeem, deelname aan de trainingen of een vrijblijvende intake, verzorgen we graag een presentatie of introductietraining op afspraak. 

 

Brian B. Kanhai, Soulful Fitness Roller Skate Training.

Deel dit bericht:

Moving from drill to skill

Moving from drill to skill. The primary way and focus within the Soulful Fitness Roller Skate Training system, is the dilige...

Lees meer

The 4 ingredients to optimal flow

Roller skating can look deceivingly easy and effortless, especially when observing controlled and fluent roller skaters gliding and striding through a space in rhythm, or with a designated purpose.

Lees meer
Archief