Over ons

Print Email

Enter the Jam.

Welkom op hèt digitale platform voor roller skaters en geïnteresseerden.

In de verschillende secties van dit platform is informatie te vinden, gericht op het stimuleren van roller skaten in het algemeen en rhythm roller skating in het bijzonder. De thema’s geschiedenis, heden en toekomst zijn de algehele leidende draad.

Want wie denkt dat roller skaten een oubollige bezigheid is uit de jaren '70 van de vorige eeuw, vergist zich terdege en dient zich te verdiepen in de evolutie van muziek en dans. Naast de algemene documentatie die daar over te vinden is, is het aan te raden zich te verdiepen in de ontwikkeling van het roller skaten vanaf 1960 tot en met heden.

Gezien de huidige middelen in dit digitale tijdperk met uiterst geavanceerde zoekmachines en diverse sociale netwerken, maakt men met een paar eenvoudige kerntermen al snel een goed begin.

Derhalve verschuift dan ook de functie van de Quadsk8 website en verandert zij op een bescheiden manier met de mogelijkheden van de tijd mee. Was zij voorheen (2002 - 2010) meer bedoeld als een verzamelbak voor actieve roller skaters en enthousiaste beginners met een duidelijke (wie, waar, hoe en wanneer) indeling; nu (2010 - 2073) geven we haar liever het karakter van een startpunt met interessante wegwijzers en wetenswaardigheden.

Zo ook veranderen de activiteiten van Quadsk8 mee in deze ontwikkelingen. Ervaring heeft geleerd dat het draagvlak van een community - of wat daarvoor mag doorgaan - in Nederland, erg klein is en nauwelijks stabiel blijkt. Hier liggen natuurlijk zoals altijd diverse factoren aan ten grondslag, maar Quadsk8 focust zich op de verzorging van trainingen, workshops en op een iets kleinere schaal, evenementen in Nederland.

 Groove Rider PoseEchter gaat de aandacht ook uit naar wat er zich afspeelt op mondiaal niveau, waarbij de focus sterk ligt op de revolutie die momenteel (vanaf 2006) gaande is, in verschillende delen van de Verenigde Staten. De huidige trend van korte en snelle communicatie in beeld en geluid, hebben enorm bijgedragen aan de wereldwijde verbreding van vele subculturen, waaronder dus ook het roller skaten. Diverse delen van de wereld trekken langzaam maar zeker bij. Fortuinlijk genoeg wordt het pad van Quadsk8 vaak en graag gekruist. Dit geeft uiteraard inspiratie en kracht om Quadsk8 deel te maken van de World Wide Skate Community. Zodoende is door een groeiend internationaal publiek, de gekozen voertaal op dit platform van internationale alllure.

 

Wat is wat?

Diverse termen worden gebezigd; roller skate, quad skating, jam skating, stridin’, toejamming, riding, skate dance, roller boogie, rhythm skaters, high rollers, real skaters, dance skaters, true skaters, disco skaters, en nog veel meer. Allen refererend naar een bepaalde stijl, voorkeur of manier. Ook voor de actieve skaters en kenners niet altijd duidelijk wat wat is, dus voor de geheel onwetenden al helemaal een duizeling.

Een algemeen goed advies is om af te gaan op wat je aanspreekt en daarmee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd altijd een kiertje openhoudend voor wat nieuw, anders of onbekend is.

B-Funk GrooveQuadsk8 presenteert en documenteert een persoonlijke visie op de beleving van de wereldwijde roller skate community.

Wij danken dan ook  graag voor de aandacht en de genomen moeite, om kennis te nemen van een klein stukje van wie we zijn in dit leven, met passie en toewijding.

 
Enkel ter inspiratie, om in dit leven datgene te volbrengen waar je hart ligt.

Met evenzoveel passie en toewijding.

Ambassadeurs Quadsk8, Soulful Fitness Roller Skate Trainers,

Gwen D. Hillebrandt.
Brian B. Kanhai.

Contact Info

Quadsk8 International

Binckhorstlaan 135, floor I   2516 BA Den Haag

phone: +31 612124959

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN NL48INGB0004676593

BIC INGBNL2A


Foundation Es Quint

 

Affiliation

Online Skateshop